Sf. Liturghie

Sfânta Liturghie are un caracter de jertfă şi de cină. Prin jertfa liturgică se spală păcatele celor ce se pomenesc şi li se scot părticele şi, totodată, prin această jertfă dumnezeiască ni se oferă în dar cina Domnului, adică Trupul şi Sângele lui Hristos.  

Cât timp va fi Sfânta Liturghie pe pământ este semn că încă nu ne-a părăsit mila lui Dumnezeu. Iar „când va înceta jertfa şi turnarea”, cum spune la Daniel proorocul, atunci va fi sfârşitul lumii.

 Că nu armele vor pustii şi arde pământul, ci, cum spune la Pilde, „fărădelegea va pustii tot pământul şi va răsturna scaunele celor puternici„. În acele zile, trei patimi cumplite vor stăpâni în lume, simbolizate de numărul apocaliptic 666, şi anume: minte fără de judecată, adică plină de iuţime, de răzbunare şi ucidere; pofta fără de minte, adică vor domni pe pământ desfrânarea, sodomia şi beţia; minte plină de imaginaţie sau închipuire pripită adică oamenii vor fi amăgiţi de tot felul de griji, gânduri, tulburări şi patimi, încât nu vor mai avea timp să se roage, să citească, să cugete la moarte.

ARHIM. IOANICHIE BALAN